igraj se, uči i rasti

Škola mentalnih vještina za djecu
Dokazani svjetski edukativni programi za razvijanje mentalnih sposobnosti djece

Edukativni programi

Numicon

Lagahan i zabavan način upoznavanja sa brojevima i sticanja matematičkih veština
🔻 ➕ 🔷 ➖ 🔸 ➗ 🔵 ✖️ 🔴
Rad u malim grupama uz individualni pristup. Odlična baza za program mentalne aritmetike i sjajna priprema za školu.

Mentalna Aritmetika

Mentalna aritmetika je sposobnost brzog i tačnog računanja. Brzina računanja je samo pokazatelj da su se razvile važne kognitivne sposobnosti : koncentracija, vizuelizacija, pažnja, memorija, analitičko razmišljanje i logika. Razvoj ovih sposobnosti je najvažniji cilj mentalne aritmetike, jer donosi vašem djetetu trajne koristi i vještine koje su mu neophodne u životu.

Super Um

Nadogradnja programa mentalne aritmetike a obuhvata oblasti: stepenovanje; korjenovanje (kvadratni, kubni, četvrti, peti i šesti korijen); suma kvadrata; sljedeći kvadrat; sljedeći kub; proporcija; jednačine; razlomci, binarnih kodova, računanja vremenskih intervala, konverzije valuta itd.

Online Mentalna Aritmetika

1 mjesec u učionici, 9 mjeseci online.

Online upis u školu mentalne aritmetike