igraj se, uči i rasti

Škola mentalnih vještina za djecu
Dokazani svjetski edukativni programi za razvijanje mentalnih sposobnosti djece

Edukativni programi

Numikon

Lagahan i zabavan način upoznavanja sa brojevima i sticanja matematičkih veština
🔻 ➕ 🔷 ➖ 🔸 ➗ 🔵 ✖️ 🔴
Rad u malim grupama uz individualni pristup.

Odlična baza za program mentalne aritmetike i sjajna priprema za školu.

Mentalna Aritmetika

Mentalna aritmetika je sposobnost brzog i tačnog računanja. Razvijanje kognitivnih sposobnosti: koncentracija, vizuelizacija, pažnja, memorija, analitičko razmišljanje i logika. Razvoj ovih sposobnosti je najvažniji cilj mentalne aritmetike, jer donosi vašem djetetu trajne koristi i vještine koje su mu neophodne u životu.

Online upis u školu mentalne aritmetike